Sales Coaching

.אנו מציעים תוכנית הכוללת ליווי ומעקב לאיתור צרכים, חוזקות וחולשות, הדרכה כללית, שיפור יכולות, ליטוש וליווי אישי למנהלי המכירות בארגון
ההדרכה לא מבוססת על כלים ותיאוריות, אלא בעיקר על נסיון עסקי רב שנים, מלוטש בחלקים נבחרים מתיאוריות שונות, ליווי פיזי של האנשים
.במשרד ובשטח, ונותן פוטנציאל הצלחה רב ביותר

ההדרכה תבוצע על ידי ציון גבאי (המציע), בעל נסיון של כ – 23 שנים במכירות של מוצרים ופתרונות שונים, מתוכן כ – 15 שנה במכירות וניהול
.מכירות לאנטרפרייז בארץ ובאירופה
.ציון גבאי הינו הבעלים והמנהל של חברה המלווה חברות ישראליות, ומבצעת עבורן פיתוח עסקי ומכירות למדינות אירופה

ההדרכה
:סילבוס ותוכן ההדרכה ייבנו ביחד עם מנהל המכירות בחברתכם, אך באופן כללי יתבססו על הנקודות הבאות
לימוד סל המוצרים והתאמתו למכירה לאנטרפרייז •
היכרות עם אנשי המכירות, מעקב וניתוח חוזקות וחולשות אישיות •
הדרכה כללית בנושא ניהול לקוח, ניהול הזדמנות, פיתוח אישי ושיטות מכירה לאנטרפרייז •
ליווי אישי וליטוש יכולות לאנשי המכירות •

.ההדרכה גמישה וניתנת לשינויים והתאמות על פי הצורך, ביחד עם מנהל המכירות

מחיר
.מחיר ההדרכה יחולק לשניים: מחיר להדרכה הכללית והפיתוח האישי ומחיר לליווי אישי לתקופה שתיקבע על ידי שני הצדדים

.אשמח לענות לכל שאלה בנדון

בכבוד רב
ציון גבאי